×
ورود کاربر

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: پایه راسته دوزی - ۸ مورد پیدا شد

۱ . پایه های ساده : پایه راسته دوزی
۲ . پایه های ساده : پایه ضخیم دوزی
۳ . پایه های ساده : پایه لب تو (تاکن)
۴ . پایه های ساده : پایه نوار اریب
۵ . پایه های DFT : پایه لب تو (تاکن)
۶ . چرخ خیاطی صنعتی : چرخ صنعتی 4 نخ جک E4S
۷ . چرخ خیاطی صنعتی : چرخ صنعتی 5 نخ جک E4S
۸ . چرخ خیاطی صنعتی : چرخ صنعتی راسته دوز A2