×
ورود کاربر

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: کاربردهای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کاربردهای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان : این مقاله کاربردهای نرم افزار crm را بیان می کنیم. 1. مدیریت کمپین های تبلیغاتی و بازاریابی CRM رویکردی دقیق در برنامه ریزی و بودجه بندی ارائه می دهد. با کمک