×
ورود کاربر

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: چرخ خیاطی درجه یک - ۱۰ مورد پیدا شد

۱ . نیولایف : چرخ خیاطی کاچیران مدل نیولایف1129
۲ . نیولایف : چرخ خیاطی کاچیران مدل نیولایف 1139D
۳ . نیولایف : چرخ خیاطی کاچیران مدل نیولایف 4048S
۴ . رز الکترونیکی : چرخ خیاطی کاچیران مدل رز الکترونیکی 2050B
۵ . پایه های ساده : پایه شفاف ( شیشه ای )
۶ . پایه های ساده : پایه چین سوزنی
۷ . پایه های ساده : پایه ضخیم دوزی
۸ . پایه های ساده : پایه سردوزی
۹ . پایه های DFT : پایه پس دوزی و سردوزی
۱۰ . پایه های DFT : پایه رگه دوزی